กลับ

รู้จักโซลาร์เซลล์

รู้จักโซลาร์เซลล์
โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) คือ พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ จัดว่าเป็น พลังงานจากธรรมชาติที่ดีที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้ว โซลาร์เซลล์ ยังเป็น “พลังงานทางรอด” ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤติพลังงานที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้จริง และสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใดๆ ด้วยเหตุนี้ โซลาร์เซลล์ จึงเป็นทางรอดของเป้าหมาย SDGs7 Affordable and Clean Energy ที่ต้องการผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาด และทำให้ทุกๆ พื้นที่บนโลกรอดพ้นวิกฤติพลังงาน และเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม
หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์

หลักการทำงานของโซลาร์เซลล์

การทำงานของ โซลาร์เซลล์ เป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์สำคัญ คือ แผงโซลาเซลล์ ที่ส่วนใหญ่นิยมติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรือที่เรียกว่า โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) โดยเริ่มจากเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะส่งกระแสไฟไปยังเคลื่องแปลงไฟ (Inverter) แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ ก่อนจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในบ้าน หากเกิดปัญหาที่แผงไม่ได้รับแสงเพียงพอ ฝนตก เมฆเยอะ ฟ้าปิด ระบบจะสลับมาใช้ไฟฟ้าแบบปกติ

ข้อดีของโซลาร์เซลล์

เป็นแหล่งพลังงานสะอาดจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด และเป็น "พลังงานทางรอด" ของโลกที่ทุกคนร่วมมือกันได้

เพียงแค่มีแสงแดดก็สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่จะใช้งานได้

เป็นพลังงานที่คุ้มค่า สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านได้ จะช่วยให้ค่าไฟลดลงเฉลี่ย 3-4 เท่า

ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟได้หน่วยละ 4.50 บาท และถ้าใช้ไม่หมดสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าได้หน่วยละ 1.68 บาท

ใช้ได้ดีตอนกลางวัน หรือจะเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนก็ได้

แผงโซลาเซลล์มีราคาถูกลง คืนทุนได้ใน 5-7 ปี ใช้งานได้นาน 20-25 ปี