กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

ลดวิกฤตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

27 พ.ค. 2563

พลังงานทดแทนคืออะไร

พลังงานทดแทนคือ พลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจก ทำให้โลกร้อน

ประโยชน์ของพลังงานทดแทนคือ ใช้ทรัพยากรที่มีภายในประเทศและลดมลพิษ


ประเภทหลักของพลังงานทดแทน

 • พลังงานแสงอาทิตย์
  เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 460 วัตต์/ ตร.ม
 • พลังงานลม
  ได้จากลมที่หมุนกังหัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้
 • พลังงานความร้อนใต้ดิน
  ใช้พลังงานใต้พิภพสร้างไฟฟ้า
 • พลังงานจากน้ำ
  ใช้น้ำในเขื่อนหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 • พลังงานจากขยะ
  นำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเผาให้เกิดความร้อน และใช้ความร้อนผลิตกระแสไฟฟ้า
 • พลังงานจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
  เปลี่ยนสารชีวมวลจากพืชและสัตว์เป็นพลังงาน

ที่มา:
www.tcels.or.th