กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

Solar Rooftop คืออะไร?

21 เม.ย. 2563

ทำความรู้จัก โซลาร์รูฟท็อป

โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) คือ การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย หรือบนอาคารต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือส่งขายไฟฟ้าในราคาพิเศษคืนให้กับหน่วยงานของรัฐ


หลักการทำงานของแผง Solar Rooftop

  1. แผงโซลาร์เซลล์ จะรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  2. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะส่งต่อไปยัง Inverter (เครื่องแปลงไฟฟ้า)
  3. Inverter (เครื่องแปลงไฟฟ้า) จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็น กระแสสลับ (AC)
  4. ติดครั้งเดียวใช้งานได้นาน 10 ปีขึ้นไป
  5. ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านจะส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน

ที่มา:
www.gump.in.th/article/539