กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

ความแตกต่างของ 3 ระบบ โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)

25 มี.ค. 2563

แผงโซลาร์เซลล์ จะสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ใน Battery เมื่อต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะดึงกระแสไฟออกมาเข้าสู่ Inventer และเข้าสู้ตู้ AC เพื่อกระจายไปสู่ครื่องไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า จะส่งกระแสไฟเข้าสู่ตู้ AC จะทำการแปลงไฟแรงดัน 220 โวลท์ ให้เป็นแรงดันต่ำก่อนส่งกระไฟกระจายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า


System:
On-Grid [เส้นสีฟ้า]
Off-Grid [เส้นสีเหลือง]
HyBrid [เส้นสีเขียว]


ที่มา: รับรองข้อมูลสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย