กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

3 ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เมื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

2 เม.ย. 2563

1. ช่วยทำให้บ้านเย็นการติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคานั้น ช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้านตัวบ้านมีค่าลดลงเนื่องจากที่ติดตั้งจะทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อนให้กับหลังคาบ้าน

2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับบ้านได้โดยที่ยังสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ได้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น

3. ช่วยให้เราประหยัดระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแปลงเป็นไฟฟ้าไว้ใช้ในบ้านได้ เพียงแค่ติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา หรือบริเวณที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน ก็ทำให้การผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ และยังทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟภายในบ้านได้ โดยเฉลี่ย 3-4 เท่า หรือประมาณหน่วยละ 4.50 บาท

ที่มา:
www.greenergythailand.com
www.assosolare.org