กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

รู้หรือไม่? โซลาร์เซลล์ 10 แผง ลดค่าไฟได้มากถึง 20,000+ บาทต่อปี!!

10 ก.ย. 2562

ในบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไป เพียงแค่ติดโซลาร์เซลล์ ขนาด 2 ตารางเมตร จำนวน 10 แผง (รวมพื้นที่ติดตั้ง 20 ตารางเมตร) สามารถผลิตไฟได้สูงสุด 3.2 กิโลวัตต์

เทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในช่วงกลางวัน ดังนี้

  • หลอดไฟฟ้า 14 วัตต์ x 10 ดวง
  • LED TV 42 นิ้ว x 3 เครื่อง
  • ตู้เย็น 15 คิว x 2 เครื่อง
  • แอร์ 12,000 BTU x 2 เครื่อง

ช่วยประหยัดค่าไฟสูงสุด 1,728 บาท/เดือน หรือ 20,736 บาท/ปี

*ข้อมูลจากตารางแสดงการประหยัดค่าไฟจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ https://www.powerofwe.world/

หมายเหตุ:

  • ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้คิดจากการผลประหยัดจากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ทั้งหมด กล่าวคือความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันต้องสูงกว่าขนาดติดตั้งโซลาร์เซลล์ ถึงจะประหยัดได้ตามตัวเลขที่คำนวณออกมา
  • ประมาณจาก Capacity Factor 16.43% โดยค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ คิดประมาณจากค่าไฟหน่วยละ 4.5 บาท
  • จำนวนโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมกับการติดตั้ง ดูได้จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในช่วงกลางวันในแต่ละเดือน ก่อนการติดตั้งแนะนำให้ปรึกษากับวิศวกรของแต่ละบริษัท เพื่อความคุ้มค่าที่มากที่สุด