กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

จุดเด่น VS ข้อจำกัด ในการติดตั้ง “โซลาร์ เซลล์"

21 เม.ย. 2563

จุดเด่น

  • ช่วยลดค่าไฟฟ้า
  • เป็นพลังงานสะอาดที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ ขอแค่มีแดด
  • ติดครั้งเดียวใช้งานได้นาน 10 ปีขึ้นไป
  • การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก

ข้อจำกัด

  • ต้นทุนสูง
  • ปริมาณไฟฟ้าที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • ถ้าไม่ได้ติดบนหลังคา ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้ง

ที่มา:
www.assosolare.org