กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

หลังคาบ้านที่เหมาะกับการติด Solar Cell

27 พ.ค. 2563

  • หลังคาต้องรับน้ำหนักได้ 50 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  • วางแผง Solar Cell ให้ลาดเอียงประมาณ 15 องศาจากพื้นดิน เพื่อให้แผงรับแสงได้เต็มประสิทธิภาพ
  • หลังคามีความชันไม่เกิน 60 องศา
  • กระเบื้องต้องแข็งแรง ไม่แตกง่าย ไม่มีรอยรั่ว
  • หลังคาควรเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีเงามาบัง รับแสงได้ตลอดวัน
  • หลังติดตั้งแล้ว หลังคาต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 20% เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

* ก่อนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรปรึกษาผู้ให้บริการติดตั้งหรือให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อน


ที่มา:
www.home.co.th