กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

วิกฤตพลังงานไฟฟ้ากำลังมา มีพลังงานทางรอดอะไรทดแทนได้บ้าง?

7 ก.พ. 2563

1. พลังงานแสงอาทิตย์เราสามารถนำแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ โดยการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าและนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี ก่อนจะนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันได้

2. พลังงานลมการนำลมมาใช้ประโยชน์จะต้องอาศัย “กังหันลม” เมื่อใบพัดที่ติดอยู่กับกังหันลมเริ่มหมุนด้วยแรงลม จะทำให้เกิดการขับเคลื่อน Generator หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ ที่สำคัญพลังงานลม ใช้ไม่มีวันหมด และกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากลมยังไม่ปล่อย
ของเสียที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

3. พลังงานน้ำไฟฟ้าพลังน้ำจะผลิตจากน้ำในเขื่อนหรือกังหันน้ำขนาดเล็กตามกระแสน้ำเชี่ยวต่างๆ โดยการเปิดให้น้ำจากเขื่อนซึ่งอยู่ในที่สูงไหลผ่านอุโมง
เทอร์บาย (Turbine) เพื่อผลิตเป็น
กระแสไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำนี้ไม่มีก๊าซอันตรายเกิดขึ้น

4. พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วมีวันหมดไป

พวกเราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงวิกฤตทางพลังงานไฟฟ้าได้ ด้วยการหันมาใช้พลังงานทางรอดที่ใกล้ตัว อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่
ทุกคนเข้าถึงได้