กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุ?

7 ก.พ. 2563

ส่วนประกอบของแผงนำไป “รีไซเคิล” ได้

  • โครงอลูมิเนียม
  • กระจกใสปิดด้านหน้า
  • ฟิล์มกันความชื้น
  • แผ่นประกบหลังแผง
  • ขั้วต่อสายไฟฟ้า

"เซลล์แสงอาทิตย์" เป็นส่วนประกอบเดียวที่ต้องเข้าโรงงานทำลายทิ้ง แต่ สามารถจัดการได้ด้วย 3 แนวทางจากกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

  • รับคืนแผงที่หมดอายุ
  • เปิดโรงงานซ่อมแซมแผงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  • รับแผงที่หมดอายุกลับมารีไซเคิล

ที่มา: energynext.co.th