กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

รู้จัก "เพอรอฟสไกต์" โซลาร์แห่งอนาคต

13 มี.ค. 2563

Perovskite Solar Cell คือเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในทศวรรษนี้ และที่เชื่อว่าจะทำให้คนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดดเด่นและแตกต่าง

1. โครงสร้างใหม่เป็นผลึกเซลล์ CaTiO3

2. โค้งงอหรือบิดได้อิสระ ดีไซน์ใช้งานได้ตามต้องการ

3. กับเก็บแสงได้ดีกว่า "ซิลิกอน" ที่นิยมใช้กันตอนนี้

4. ราคาถูกกว่าโซลาร์เซลล์ทั่วไป 30-50% ผลึกเซลล์ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 1893 บนยอดเขา Ural ในรัสเซีย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเหนือคาด (ข้อมูลจาก สวทช.)


ที่มา: รับรองข้อมูลสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย