กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ควรหันไปทิศไหน?

3 พ.ค. 2563

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ให้สังเกตุดวงอาทิตย์ที่มักขึ้นจากทิศตะวันออก อ้อมไปทางทิศใต้เสมอ ทิศใต้ จึงได้รับแสงแดดทั้งวัน เหมาะกับการวางแผงโซลาร์เซลล์ที่สุด ควรวางเอียง 10 -18 องศา เพื่อให้แผงได้รับแสงและผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มที่


ที่มา: energynext.co.th