กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

มาทำความรู้จักประเภทของระบบโซลาร์เซลล์ กันเถอะ!

3 พ.ค. 2563

ระบบโซลาร์เซลล์ แบบ On-gridเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ต่อเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านจะมาจากระบบโซลาร์เซลล์ร่วมกับโครงข่ายของการไฟฟ้านั่นเอง

ระบบโซลาร์เซลล์ แบบ Off-gridเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้ต่อเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้า ระบบอาจจะใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ โดยไฟฟ้าที่ใช้จะมาจากระบบโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่เท่านั้น ระบบนี้เหมาะกับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เช่น บ้านไร่ บ้านสวน

ระบบโซลาร์เซลล์ แบบ Hybridเป็นระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ และยังต่อเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้า แบตเตอรี่จะใช้เพื่อเก็บไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ที่ได้มากเกินความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน อย่างไรก็ตาม ราคาแบตเตอรี่ในปัจจุบันยังสูงอยู่มาก จึงไม่คุ้มค่าในการติดตั้ง


ที่มา: รับรองข้อมูลสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย