กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

มารู้จักหลักการทำงานของโซลาร์รูฟท๊อปกันเถอะ

13 ธ.ค. 2562

1. แผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์จะทำงานโดยแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Solar Inverter) จะแปลงไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในภายในบ้านได้ (เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่นำมาใช้งานต้องผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าฯแล้วเท่านั้น)

3. ตู้ควบคุมไฟฟ้าไฟฟ้าจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าตู้ควบคุมจแล้วจึงจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

4. แบตเตอรี่ในกรณีที่จะสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ จำเป็นต้องมี แบตเตอรี่ เก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในยามค่ำคืนหรือในกรณีที่ไม่มีแสงอาทิตย์ได้ แต่ราคาแบตเตอรี่ยังแพงอยู่