กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

4 มุมพลิกวิกฤต เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นโซลาร์เซลล์

3 พ.ค. 2563

มุมครัวเรือน

  • อุปกรณ์พกพา พาวเวอร์แบงค์ กระเป๋าชาร์ตไฟ
  • ติดบนหลังคาบ้าน ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
  • รถยนต์ เรือพลังงานแสงอาทิตย์

มุมชุมชนเมือง

  • ไฟถนน ป้ายบอกทาง
  • กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์

มุมการเกษตร

  • เครื่องสูบน้ำ
  • กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

มุมธุรกิจ

  • ติดตั้งระบบโซลาร์สำหรับประหยัดค่าไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม (Solar Farm, Rooftop, Floating)

ที่มา: รับรองข้อมูลสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย