กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

5 ความเชื่อไม่ตรงปกเกี่ยวกับ “โซลาร์เซลล์”

10 ก.ย. 2562

เขาว่ากันว่า…
5 ความเชื่อไม่ตรงปกเกี่ยวกับ “โซลาร์เซลล์” โซลาร์เซลล์ อะดี แต่ทำไมเรายังเข้าใจคนละทางกันนะ

  • ว่ากันว่า“แดดดี” เท่านั้นถึงจะผลิตไฟได้
  • ความจริงโซลาร์เซลล์จะแปลง “ความเข้มแสง” ให้เป็นกระแสไฟฟ้า ต่อให้ไม่มี “แดด” ก็ยังผลิตไฟฟ้าได้
   บ้านไหนใช้ระบบออนกริด (on-grid) ก็จะดึงไฟฟ้าหลักมาใช้ร่วมกันได้
  • ว่ากันว่าโซลาร์ทำ ทีวีพัง แอร์เสีย ดู Netflix ก็ไม่ได้
  • ความจริงกระแสไฟฟ้าจะวิ่งเข้า “อินเวอร์เตอร์” (Inverter) แปลงกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ มาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทุกชนิดได้ตามปกติ
  • ว่ากันว่าแผงโซลาร์เซลล์พังง่าย ต้องซ่อมบ่อย
  • ความจริงแผงโซลาร์เซลล์ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ใช้งานได้นานกว่า 25 ปี ผลิตไฟได้เต็มกำลัง 100% ต่อให้ปลดระวางก็ยังผลิตไฟได้อยู่
   ถ้าดูแลรักษาตัวแผงตลอดยิ่งยืดอายุการใช้งานไปอีก
  • ว่ากันว่าติดโซลาร์เซลล์ทำบ้านร้อนกว่าเดิม
  • ความจริงโซลาร์เซลล์ทำให้บ้านเย็นลงได้ ตัวแผงช่วยรับความร้อนก่อนถึงหลังคาบ้าน ลดอุณหภูมิในบ้าน แอร์ในบ้านก็ไม่ต้องทำงานหนัก
  • ว่ากันว่าติดโซลาร์เซลล์ทำหลังคาบ้านถล่ม
  • ความจริงแผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 1 ตร.ม. น้ำหนัก 20-25 กก. ก่อนติดจะต้องตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างหลังคาบ้าน
   มีวิศวกรรับรองเพื่อความปลอดภัยตลอดการใช้งาน

ที่มา:
www.energyreform-solar.com
www.marketeeronline.co/archives/116233