กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

รู้หรือไม่? ไทยต้องนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ

10 ก.ย. 2562

นอกจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าภายในประเทศไทยแล้ว ประเทศไทยยังมีการรับซื้อไฟฟ้า จากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) และประเทศมาเลเซีย รวมกำลังผลิต 3,877.60 เมกะวัตต์ ด้วย คิดเป็นร้อยละ 9% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ