กลับ

สาระโซลาร์เซลล์

เช็กลิสต์ 'โครงการโซลาร์ภาคประชาชน' อยาก#ประหยัดบิลค่าไฟ ต้องเริ่มยังไงนะ

13 ธ.ค. 2562

เช็กข้อมูลเบื้องต้น

  • สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้ สูงสุดไม่เกินบ้านละ 10 กิโลวัตต์ (kWp)
  • การไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในราคา 1.68 บาทต่อหน่วย และมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี
  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ประมาณ 8,500 บาท

เช็กคุณสมบัติผู้ยื่นขอขายไฟฟ้า

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ‘โครงการโซลาร์ภาคประชาชน’ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2562
  • ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านอยู่อาศัย (ประเภทที่ 1)
  • ต้องเป็นเจ้าของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (ชื่อเดียวกับชื่อในบิลค่าไฟฟ้า)
  • ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ส่วนที่เหลือค่อยขายคืนการไฟฟ้า
  • ต้องเป็นผู้ลงทุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์เองทั้งหมด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://solar.erc.or.th/solar62/index.html